Frågor och svar

Hur kontaktar jag biblioteket?

Du kan antingen ringa oss under kontorstid, telefonnummer 08-5191 83 80 eller skicka en e-post biblioteket@raa.se

Hur blir jag låntagare?

Du kan själv registrera dig i bibliotekets katalog Vitalis. Där kan du sedan direkt börja beställa material. När du kommer till biblioteket får du fylla i ett låneavtal i expeditionen. Ta med legitimation. Bibliotekets lånebestämmelser hittar du här.

Får man låna hem era böcker?

Lånetiden är 30 dagar för de flesta böcker men 14 dagar för viss kurslitteratur. Litteratur tryckt före 1920, referenslitteratur och folianter (böcker i stort format) får du inte låna hem.

Hur beställer jag fram tidskrifter och artiklar?

De sju senaste årgångarna av tidskrifter och årsböcker står framme i bibliotekets tidskriftsamling och behöver därför inte beställas fram. Äldre tidskrifter årsböcker och artiklar beställer du genom att fylla i en blankett på biblioteket eller genom att skicka en e-post till bibl@raa.se. Tidskrifter och årsböcker får du inte låna hem.

Hur hittar jag arkeologirapporter?

För närvarande innehåller Forndok alla rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012. Publikationerna kan hittas under objekttypen ”Arkeologiska publikationer länsstyrelsens uppdrag”.

När kan jag hämta böckerna som jag har beställt?

Böcker hämtas från magasin klockan 9.30, 12.30 och 14.30. Framtagningen tar vanligtvis en timme men kan ibland ta längre tid.

Hur gör jag för att låna om?

Du kan själv förlänga lånetiden i Vitalis under fliken mina lån eller ringa eller e-posta oss så förlänger vi lånen till dig.

Kan man återlämna böcker när biblioteket är stängt?

Vi vill helst att du lämnar tillbaka böckerna i biblioteket under våra öppettider.

När biblioteket är stängt kan du återlämna böcker hos vakten i ”Stora huset”, på Storgatan 41.(Vakten har öppet: måndag–fredag: 7.00–17.30, lördag–söndag, helgdag: 9.00–17.30) Vänligen lämna inte böckerna i Stora husets brevinkast, då riskerar de att skadas.

Hur kontaktar jag arkivet?

Du kan ringa till oss tisdag-fredag 10.00-11.00, telefonnummer 08-5191 80 50 men det är enklast att kontakta oss på e-post: ata@raa.se

Får jag låna hem arkivmaterial?

Nej, du får sitta i läsesalen och gå igenom det material du beställt fram.

Hur söker jag i arkivet?

Många av våra förteckningar finns sökbara via Nationella arkivdatabasen, NAD men kan också sökas i förteckningspärmarna i arkivexpeditionen.

Får jag ta fotografera eller ta kopior av arkivhandlingar?

Du får fotografera eller skanna arkivmaterialet. Dock får du ej kopiera arkivhandlingar i kopiatorn.

Vad har ni för öppettider?

Tisdag-onsdag samt fredag 09.00-16.00. Onsdagar 09.00-18.00.

Måste jag boka tid för besök på arkivet?

Nej, men om du kan, förbeställ gärna ditt arkivmaterial ett par dagar före du besöker oss, så att det är framtaget när du besöker oss.

Får jag dricka kaffe?

Ja, vi har en kaffeautomat i kapprummet där går det bra att dricka kaffe.

Finns det lunchrum?

Vi har ett bord i kapprummet där det går bra att äta medhavd lunch.

Har ni wifi?

Ja, vi har wifi. Du kan surfa via vårt trådlösa nät. Lösenordet är Heritage.

Birkakvinnan, grav 581

Hittar du här

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad