Bild på ett betonggolv som är översvämmat av vatten
Översvämning på Länsmuseet Gävleborg. Foto: (CC0)

Så hanterade länsmuseet översvämningarna

Snabbt agerande, en stark laginsats och bra topografi gjorde att översvämningarna i Gävle inte behövde bli någon katastrof för Länsmuseet Gävleborg. Det säger museichef Hans Lindholm Öjmyr.

I augusti drabbades Gävleborg och delar av Dalarna av skyfall och översvämningar. Gävle var värst drabbat, där föll på ett dygn 162 mm regn och det är extremt mycket på kort tid. På Länsmuseet Gävleborg rann vatten in på entréplan och i källaren. Veckan efter den dramatiska natten kunde museichef Hans Lindholm Öjmyr trots allt lättat konstatera:

– Vi agerade snabbt. Bortsett från flytt av delar av arkivet har inte samlingarna påverkats så mycket, tack och lov. Vi kan ju inte överblicka skador på fastigheten, kommande fukt och mögel så klart, men just nu är läget under kontroll.

Heroiska insatser av medarbetarna
Morgonen efter skyfallet hade museet vatten på golvet i större delen av entréplan. Vattnet hade huvudsakligen kommit in från en transportingång och genom museets nedre entré. Som mest var det runt 5-7 centimeter vatten. Det mest oroväckande var att vatten letat sig in i arkivet. Lyckligtvis skadades inget material, men vattnet var nära. Arkivmaterial fick flyttas till annan lokal och golvet under kompaktsystemet fick rivas ut då träskivorna sugit åt sig vatten.
Att flytta arkivmaterialet försvårades av att hisschaktet vattenfyllts så att hissen inte fungerade. Där var vattnet dessutom oljeblandat vilket gjorde att man behövde hjälp utifrån för sanering. Detta dröjde några dagar och museet fick därför hålla stängt.

Mitt i allt detta kunde museet konstatera att samlingarna klarat sig oskadda.

– Vårt föremålsmagasin klarade sig bra och hade endast mindre vatteninsläpp från taket, faktiskt till vår stora förvåning. Men allt beror ju på var byggnaderna ligger, topografi och avrinning, säger Hans Lindholm Öjmyr som beskriver medarbetarnas insatser som heroiska.

– Jag är imponerad av vilken ansvarskänsla och vilket engagemang för museet som har visats upp. Alla har hjälpts åt att bära, svabba, suga upp vatten och torka. Det var heller inte bara vatten som kom in utan med vattnet följde sand och jord som behövde skottas upp och forslas ut. Detta samtidigt som många var drabbade privat också med kraftiga översvämningar i villor och källarförråd.

Lokalt samarbete
Även andra arkiv i området drabbades av vattenintrång. På Gefle Dagblad trängde vatten in i arkivet och material placerat på de nedre hyllorna vattendränktes. Där fanns framför allt foton och negativ men även en del presslägg och företagshistorisk dokumentation.

Material som blivit vattendränkt behöver torkas upp omgående för att inte mögel ska hinna växa till. Många material behöver torkas under översyn av kulturvårdsexperter för att inte få följdskador som sprickor, färgfällning eller deformation. För att köpa sig tid är det i många fall bra att frysa vattendränkt material tills det finns möjlighet att torka det under kontrollerade former.

Gefle Dagblad fick låna länsmuseets frysrum och nu är det vattendränkta materialet nedfryst i väntan på att det kan tas om hand. Pär Bäckström på Gefle Dagblad är full av lovord över den hjälp de fått från kollegor på museet och Arkiv Gävleborg.
– Nu har vi också tagit tag i något vi tänkt göra länge – nämligen att flytta vårt arkivmaterial till Arkiv Gävleborg som har anpassade arkivlokaler, säger han.

Allt kan hända
– Det vi framför allt lärt oss av denna händelse är att allt kan hända, säger Hans Lindholm Öjmyr.
– Om detta händer igen i morgon blir det i viss mån en upprepning av det vi gjorde denna gång men med den skillnaden att vi vet till exempel var vattnet rinner och samlas i byggnaden, att dörrarna inte står emot större vattenmängder, samt att hisschaktet är en svag punkt. Vi har också insett att vi behöver nya lokaler för arkivet. Vi har helt enkelt lärt oss saker om hur byggnaden fungerar som hade varit svårt att räkna ut på förhand.

Ännu återstår efterarbete för museet. I källarplanet har man fortfarande, en vecka efter skyfallet, viss vatteninträngning underifrån. Det kommer upp ur sprickor i golvet då marken runt omkring är så full av vatten. Det återstår också arbete med att riva bort material som kan ha sugit åt sig mycket vatten, som socklar och gipsskivor, och hålla noggrann uppsikt för att förhindra mögeltillväxt.

– Och så återstår förstås att fira att vi med gemensamma krafter klarade av denna prövning. Än har det inte hunnits med – men snart blir det tårta, säger Hans Lindholm Öjmyr.

Läs också Lisa Nilsens krönika om räddningsplaner.

Läs mer:
På Riksantikvarieämbetets webb finns information och råd om riskhantering och katastrofberedskap för museer, se till exempel:
Översvämningar
Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning
Riskhantering: Konkreta verktyg som hjälper dig att göra en riskanalys för museisamlingar, ta fram en katastrofplan och exempel på övningar

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: