Aktuellt

Filtrera aktuella händelser

Nyhetslista

Visar 11-20 av 645

 • Om gallring av arkeologiska fynd i fält

  Arkeologisk utgrävning vid Triberga borg.

  Selektering och kassering av arkeologiska fynd ska alltid göras med stor försiktighet och tydligt motiveras utifrån den vetenskapliga inriktning och de frågeställningar som satts upp för en undersökning. Med anledning av en krönika i SvD Kultur (2017-08-09) vill vi förtydliga dels rollansvaret och

 • Större kulturmiljönytta till lägre kostnad

  Ersättningar till jordbrukare för skötsel av natur- och kulturmiljöer kan ge större miljönytta till lägre kostnad visar en utvärdering från Riksantikvarieämbetet.

  Ersättningar till jordbrukare för skötsel av natur- och kulturmiljöer kan ge större miljönytta till lägre kostnad för samhället om de tydligare utgår från regionala förutsättningar, premierar skötsel av helhetsmiljöer och sätter resultat, inte stödvillkor, i centrum. Det visar Riksantikvarieämbetet i

 • Vi sammanfattar Almedalen 2017

  Panelen som diskuterade digitalisering och upphovsrätt i Almedalen 2017.

  Almedalsveckan 2017 är över och vi på Riksantikvarieämbetet är nöjda, glada och inspirerade av alla samtal, paneler och möten. Tillsammans med bland andra Kulturrådet arrangerade vi en serie seminarium i Länsstyrelsens trädgård i Visby på måndagen. Från Riksantikvarieämbetet deltog Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Konferens

 • Museidialogen går in i ny fas

  Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.

  Under våren har Riksantikvarieämbetet drivit en dialog med museisektorn i Sverige. Målet har varit att hämta in synpunkter, önskemål och behov inför att Riksantikvarieämbetet fått ett samlat ansvar för museifrågor av Sveriges riksdag. Till hösten fortsätter dialogen och det viktiga

 • Nytt regeringsuppdrag på kulturmiljöområdet

  Tio myndigheter ska ta fram övergripande strategier för kulturmiljöarbetet. Vy över Gustavsberg, Värmdö.

  Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att stödja och samordna dialogen mellan myndigheterna i strategiarbetet. – Detta är potentiellt ett av de mest betydelsefulla regeringsuppdragen

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Kulturmiljö

 • Hitta Riksantikvarieämbetet under Almedalsveckan 2017

  Riksantikvarieämbetet medverkar vid flera seminarier under Almedalsveckan.

  Riksantikvarieämbetet deltar i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby i år. Tillsammans med Kultursamverkansrådet arrangerar vi fyra webbsända seminarier måndagen den 3 juli på temat digitalisering. Riksantikvarie Lars Amréus kommer att medverka i minst två paneler under veckan. Under Almedalsveckan

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 1

  Kategorier: Seminarium

 • Ändringar vid utförsel av äldre kulturföremål

  Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Epitafium Kalmar Domkyrka.

  Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Den nya föreskriften trädde i kraft den 15 juni 2017. Föreskriften gäller omedelbart utan övergångsbestämmelser. Revideringarna är i viss mån endast redaktionella, andra revideringar har gjorts för att ensa

Gå till sida Föregående, 1, 2 (Denna sida), 3, 4, 5, 65 Nästa