Ett runristat bronsföremål (G 254), troligen en del av en medeltida kyrknyckel, hittad i Lokrume. Foto: ( CC BY)

Gotlands runinskrifter 3

Det tredje och avslutande bandet av Gotlands runinskrifter omfattar runinskrifterna på norra Gotland från Endre socken i sydväst till Fårö socken i nordost. Nedan finns alla artiklarna till denna del av Sveriges runinskrifter som nedladdningsbara pdf-filer.

Det första bandet av Gotlands runinskrifter (Sveriges runinskrifter 11)  utkom 1962 och omfattar inskrifterna på södra Gotland (Sudertredingen, G 1‒G 137). Författare var Sven B. F. Jansson och Elias Wessén. Det andra bandet  (Sveriges runinskrifter 12), som omfattar inskrifterna på mellersta Gotland (Medeltredingen, G 138‒G 222), utkom 1978 och skrevs av Elisabeth Svärdström.

Sedan dess har förberedelser gjorts för en publicering av inskrifterna på norra Gotland (Nordertredingen) och sedan 2004 finns de preliminära artiklarna till denna del av Gotlands runinskrifter utlagda på nätet. Texterna är författade av Helmer Gustavson och Thorgunn Snædal.

Den tredje delen av Gotlands runinskrifter omfattar även inskrifter utan närmare fyndort än Gotland, fiktiva inskrifter samt supplement till de två första delarna. För närvarande innehåller manuskriptet 172 numrerade inskrifter. Många nyfynd under de senare åren gör dock att antalet i den slutgiltiga utgåvan kommer att bli betydligt högre. En del av dessa fynd finns redovisade i rapporter. De artiklar som nu ligger ute på nätet kommer också att revideras.

Digitalt publicerade artiklar till Gotlands runinskrifter del 3

Nordertredingen

Visby stad

  • Gotlands runinskrifter 3: Visby stad (G 340-G 352 + G 392)

Okänd fyndort

Övrigt

Supplement till Gotlands runinskrifter del 1 och 2

  • Supplement till Gotlands runinskrifter 1: Sudertredingen (G 360-G 386 samt tillägg till inskrifterna G 32, G49, G 50, G 76, G79 och G 104)
  • Supplement till Gotlands runinskrifter 2: Medeltredingen (G 159e, G 189, G 222c, G 387-G 391 och G 393)

Gotlands runinskrifter 3 i nummerföljd

Här ges de preliminära artiklarna till tredje delen av Gotlands runinskrifter ordnade i nummerföljd.

Nordertredingen

Visby stad

Okänd fyndort

Övrigt

Supplement till Gotlands runinskrifter 1

  • G 360-G 386 samt tillägg till inskrifterna G 32, G49, G 50, G 76, G79 och G 104 Sudertredingen

Supplement till Gotlands runinskrifter 2