Omvärld och insikt

Nyheter, trender, fördjupning och opinion för museer. Få vår omvärldsbevakning direkt till din inkorg – prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Delta i diskussionen – skriv för Omvärld & insikt! Kontakta redaktionen.

Svartvitt foto, till vänster en man med en filmkamera, till höger en kvinna med mikrofon, en man med ryggen åt kameran; två andra män.

Stor oro på svenska museer

91 procent har haft inkomstbortfall och tre museer hotas av konkurs – det visar rapporten Museer på marginalen som riksförbundet Sveriges museer har tagit fram.

– Vår uppskattning är en förlust på minst 500 miljoner för hela museisektorn i år. Det kommer att bli en urholkning av kompetens och museer som försvinner på sikt om inget görs, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Läs mer på Sveriges museer

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Stödpaket till kulturen

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Ansökningsperioden är mycket kort – för stöd som gäller området utställningar, föreläsningar och liknande evenemang ska ansökan skickas in senast 11 maj. Läs mer på Kulturrådets webb om vad som gäller för de olika stödpaketen.

Kulturrådet – stöd till kulturen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

En stor byggnad i rött tegel med en identisk spegelbild i floden framför.

Långtgående delaktighet i Derby

I Derby har museet tagit begreppet delaktighet längre än de flesta. Industrimuseet The Silk Mill i Derby stängdes 2011 på grund av bristande finansiering och vikande besökssiffror. Därefter inleddes en total omgörning som byggde på invånarnas engagemang. Snart öppnar museet igen under namnet The Museum of Making.

The Silk Mill byggdes 1721 som en av världens första fabriker. I dag är byggnaden del av ett världsarv, Derwent Valley Mills. 1974 öppnade ett industrimuseum i den gamla fabrikslokalen där besökarna kunde se flygmotorer och föremål som speglade Derbys textil-, järnvägs- och tillverkningsindustri. Efter ett trettiotal år var behovet av att förnya utställningen och vitalisera museet påtagligt, men finansieringen saknades. När museet fick avslag på sin ansökan om medel, eftersom planen för omgörningen var alltför otydlig, vidtog ett arbete med att återuppfinna museet tillsammans med invånarna i Derby.

– Det handlade om att få hit de passionerade människorna och samtidigt svara på folks ilska över att museet var stängt, berättar projektledaren Hannah Fox.

Workshop under omgörningen av Museum of making. Foto: Oliver Taylor (CC BY)

Eftersom museet är offentligt finansierat och ägt av skattebetalarna  är det viktigt att människor har inflytande över verksamheten. Derbys innevånare erbjuds därför ett spektrum av roller under museets uppbyggnad, från besökare över till deltagare, vidare till informell och så småningom formell volontär.

Derby är en kontrastrik stad, präglad av industriell utveckling och högteknologisk industri, men med stora skillnader i levnadsstandard. Det ligger 15 universitet inom en radie av en timmes resväg, men samtidigt lever över 24 procent av barnen i Derby i fattigdom.

Museet sökte och fick finansiering från nationella medel för stadsutveckling. Detta gjorde det möjligt att bygga upp ett labb i Silk Mills bottenvåning, ett labb där nya idéer kunde testas i prototypformat. Arbetssättet bygger på ömsesidig tillit, ett öppet sätt att prata om vad museet tänker – och att man inte säkert vet hur resultatet kommer att se ut. I museets verkstad bygger man museet tillsammans och verkstaden ska fungera både som en mötesplats och en plats för utbyte av tjänster.

Grundtanken med museet är att det i framtiden inte bara ska visa upp stadens historia utan också inspirera dagens invånare till kreativitet och innovation. Man planerar för öppna magasin och plats för konstnärer och kreatörer ”in residence”. Utställningarna ska ge möjligheter att pröva på, undersöka och utforska hur saker är tillverkade.

Planen är att öppna hösten 2020, om inte coronapandemin gör det omöjligt. Omdaningen har varit krävande men personalen vittnar om stor entusiasm för projektet. Nu blir utmaningen att hålla passionen och ångan uppe hos publik och medarbetare även när the Museum of Making står färdigt.

Charlotte Ahnlund Berg
Utredare på Riksantkivarieämbetet som gjorde ett studiebesök på det blivande Museum of Making tillsammans med de museer som deltar i projektet Tingens metod.

 

Läs mer:

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Ett upplyst orangefärgat flerfamiljshus. Himlen är mörk och det ser ut att bli oväder.

Samtidsdokumentation i kristider

När insamlingar görs via nätet blir de också i högre grad en del av den publika verksamheten, menar etnologen Elin Nystrand von Unge som forskat på nutida insamlingspraktiker på kulturhistoriska museer. Just nu pågår många insamlingar och dokumentationsprojekt som rör coronapandemin.

Läs mer.

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

K-samtal – digitala möten för kulturarvsaktörer

Många branschevenemang är inställda eller framflyttade men behovet av samtal och erfarenhetsutbyte mellan museer är stort, kanske större än tidigare nu när verksamhetens grundvillkor är starkt förändrade. Ett sätt att öppna upp för utbyte är K-samtal, en serie digitala möten för kulturarvsaktörer.

Samtalen inleds vanligen med korta presentationer av en eller flera gäster. Därefter ges möjlighet till diskussion, frågor och nya infallsvinklar. Välkommen att delta!

Läs mer

 

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

En akvarellillustration som föreställer olika djur.

5 exempel på hur museer når ut

Många museer lyfter fram sina digitala resurser och testar nya sätt att tillgängliggöra sina samlingar och sin kunskap. Varje fredag hittar du tips i K-bloggen som förhoppningsvis kan inspirera till ännu fler innovativa sätt att hantera den pågående coronasituationen.

Fredagstips i K-bloggen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Porträtt på Larissa Borck

Hur kan museer nå sin publik i coronatider?

Fler och fler museer stänger sina lokaler, personal jobbar hemifrån och evenemang har ställts in. Larissa Borck, som arbetar med digitalisering och öppna data på Riksantikvarieämbetet, listar fyra frågor som kulturarvsinstitutioner kan utgå i från för att komma vidare. Hon ger också exempel på hur olika museer har hittat nya vägar för att nå sin publik.

Läs Larissa Borcks inlägg i Sveriges museers stafettblogg

 

Larissa Borck

larissa.borck@raa.se

Nyckeln till ett bra rymningsrum

Trenden med rymningsrum (escape rooms) har växt stadigt de senaste åren och många museer har skapat egna versioner av konceptet. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har producerat sitt första rymningsrum och delar med sig av sina tips.Läs mer.

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Två personer i en muséelokal framför en tv-skärm. Den ena personen har VR-glasögon på.

Att gestalta det förflutna i VR

"VR-tekniken, som den ser ut idag, blir på riktigt användbar först när enskilda besökare, en och en, har sina upplevelser under handledning av en guide." Viktor Lindbäck bloggar om två norrbottniska VR-satsningar och om vad man kan lära sig av dem.

Läs mer

viktorlindback

viktor.lindback@raa.se

Stor text K-PODD och ett foto på osteologen Caroline Ahlström Arcini

K-PODD 53: Om mänskliga kvarlevor med Caroline Ahlström Arcini

Mänskliga kvarlevor ingår i många museers samlingar och används i forskning. Osteologen Caroline Ahlström Arcini vid Arkeologerna i Lund intervjuas i K-podd om sitt arbete med att ta fram ny kunskap ur kvarlevor som i vissa fall förvarats länge i ett museimagasin.

I avsnittet ger hon även sina tankar kring återlämnande av mänskliga kvarlevor, och museers möjligheter att bevara dem för framtida forskning.

Läs mer och lyssna här

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se