Medeltida målning där elever sitter framför en lärare som sitter i en hög stol.
Detalj av en miniatyr av en föreläsning från BL Royal 17 E III, Bartholomaeus Anglicus "De proprietatibus rerum (Livre des proprietez des choses)", översatt av Jean Corbechon. Foto: (PDM)

Aktuellt om arbetet med digital omställning på museiområdet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi arbetar för visionen om ett långsiktigt användbart och sammanlänkat digitalt kulturarv för dagens och framtidens användare.

Att stödja museerna i arbetet med det digitala kulturarvet, och med att utveckla museiverksamheterna utifrån de nya förväntningar som ställs på museerna i en digital tid, är en av myndighetens prioriteringar under de närmaste åren.

För att kunna styra och samordna denna prioritering har Riksantikvarieämbetet inrättat ett ”program för digital omställning på museiområdet”. Programansvariga är Björn Sundberg och Moa Ranung på Riksantikvarieämbetet.

Inom programmet pågår just nu ett antal insatser som handlar om nationell samordning, digital infrastruktur och kompetensutveckling.

Aktuella insatser just nu

Inom programmet pågår just nu ett antal insatser och vi vill gärna att du som är intresserad av arbetet ska kunna följa det genom programmets återkommande lägesrapporter och artiklar på  Riksantikvarieämbetets webbplats, genom nyhetsbrevet För museer samt på vår LinkedIn.

Nationell strategi för digitalt kulturarv

Med utgångspunkt i befintliga styrdokument, beslutade nationella och europeiska riktlinjer samt för sektorn relevanta principer arbetar vi med att ta fram en nationell strategi för digitalt kulturarv. Den syftar till att vi samlat i sektorn ska kunna arbeta effektivt och sträva åt samma håll med syfte att underlätta för användare att ta del av och använda det digitaliserade kulturarvet.

På Riksantikvarieämbetets Youtube berättar vi mer i ett filmat samtal om strategin.

Ny samverkan inom museisektorn

Riksantikvarieämbetet tar ansvar för en ny samverkan byggd på ett aktivt nätverk som ska underlätta för landets museer att uppfylla målsättningarna i den kommande nationella strategin. Samverkan är öppen för alla museer oavsett organisationsform samt övriga intressenter såsom systemleverantörer för samlingsförvaltningssystem.

Under 2023 genomför vi både  fysiska och digitala möten för att berätta mera om detta.

Digitala samtal – en webbinarieserie om digitalt kulturarv

Under våren 2024 inleder Riksantikvarieämbetet serien Digitala samtal. Samtalen sänds digitalt en gång i månaden och handlar om digitalisering i olika former. Vi riktar oss till dig som jobbar med frågor som är kopplade till digitalisering  inom museiområdet eller som har ett intresse av dessa frågor. Välkommen till ett digitalt samtal där teknik möter människor och idéer frodas i den elektroniska atmosfären! Läs mer om datum och teman för våren 2024.

Digitala Museilyftet – stort kompetensutvecklingsprojekt

Tillsammans med Centralmuseernas samarbetsråd har Riksantikvarieämbetet fått beviljat finansiering för ett stort kompetensutvecklingsprojekt, ett treårigt projekt inom digitalisering för hela sektorn.

Läs mer om det nya projektet som består av tre delar här.

Nyutveckling av K-samsök

Mellan 2023–2026 pågår ett stort utvecklingsprojekt som syftar till att modernisera K-samsöks infrastruktur från grunden. K-samsök är en digital infrastruktur som tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner. K-samsök är viktig del av en digital omställning på museiområdet eftersom K-samsök hanterar öppna länkade kulturarvsdata – en förutsättning för ett sammanlänkat, tillgängligt kulturarv.

Utvecklingen av K-samsök är planerad att sätta i gång i början av 2024. Arbetet kommer att genomföras av Riksantikvarieämbetets utvecklare, med hjälp av externa konsulter och i nära samarbete med partners och målgrupper.

Förstudie om dokumentation via 3D

EU:s rekommendation är att medlemsstater bör dokumentera 100 % av hotat kulturarv och 50 % av det mest besökta före år 2030, samt 40 % av ovanstående före år 2025.

Riksantikvarieämbetet har i en förstudie om 3D-dokumentation av byggnader och monument undersökt vad detta skulle innebära, vilken kapacitet som finns för genomförande och förutsättningar för ett urval av objekt. Förstudien hittar du här.

I ett inslag på SR:s kanal P1 Kulturnytt berättar vi mer om arbetet

När du vill veta mer

Följ gärna vårt nyhetsbrev För museer för att hålla dig uppdaterad om Riksantikvarieämbetets arbete och Program för digital omställning på museiområdet.