Detalj av det så kallade sårfeberbenet (Sl 62) från kvarteret Professorn i Sigtuna. Foto: ( CC BY)

Sigtunas lösföremål

I Sigtuna har påträffats mer än hundra lösföremål med runor. De flesta har framkommit de senaste trettio åren i samband med arkeologiska undersökningar och de ger en unik inblick i det vikingatida och tidigmedeltida runbruket i Sverige.

Artiklarna är författade av Helmer Gustavson, som tidigare var verksam vid Runverket. Inskrifterna är numrerade efter en preliminär förteckning som han har upprättat och vi ännu ajourför (Sl = Sigtuna lösföremål, inom hakparentes ges signum i Samnordisk runtextdatabas). Observera att artiklarna är preliminära och att de successivt kommer att uppdateras.

Om forskningen kring de runristade lösföremålen från Sigtuna, se även här. Runblecken från Sigtuna finns också behandlade i en avhandling av Sofia Pereswetoff-Morath, som nu även finns utgiven på engelska.