Nyhetslista

Visar 1-8 av 8

 • Samlingsforum 2016

  Samlingsforum_550px_1

  Årets Samlingsforum fokuserar på metoder, verktyg och standarder för samlingsförvaltning och utställningsarbete. Välkommen till Visby den 17-18 november för två dagar fyllda med kunskap, inspiration och möten med nya och gamla bekantskaper. Bakom kulisserna pågår ett ständigt arbete. Registrering, konservering, montering,

 • Verktygslåda för gallring

  Under 2017 kommer Riksantikvarieämbetet att färdigställa en ”verktygslåda” för gallring i museisamlingar.  Bakgrund Under konferensen Gallringens etik som hölls på Nordiska museet år 2012 konstaterade publiken att det skulle behövas mer etisk rådgivning vid gallring på museer i Sverige. Riksförbundet Sveriges museer

 • Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen

  Några av Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad

  Museisamlingar uppvisar en stor variation av föremål, varav en del innehåller ämnen som kan vara ohälsosamma. Exempel kan vara giftiga pigment eller mineraler, kvicksilver, bly, asbest eller bekämpningsmedel, samt ämnen som kan medföra risk för brand eller explosion. Trots detta

 • Begrepp

  Visar ett utsnitt från en ordbok vid begreppet "begrepp"

  Vad betyder accession? Vad är det för skillnad mellan gallring och avyttring? Att använda samma begrepp för att beskriva samma sak gör det lättare att kommunicera och arbeta i museer och andra kulturarvsverksamheter. Det underlättar inte minst dokumentationsarbetet och för

 • Äntligen på svenska

  Man tager vad man haver

  SPECTRUM: en standard för samlingsförvaltning finns nu tillgänglig på svenska. För att kunna bevara och använda museisamlingar idag och i framtiden behöver vi kunskap, engagemang och en bra struktur. Som stöd för samlingsförvaltare finns nu samlingsförvaltningsstandarden SPECTRUM 4.0 på svenska.